Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας

Με στόχο τη δημιουργία μιας εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, το τμήμα Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το γραφείο Εθελοντισμού ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Αυγούστου, να εγκριθεί η συμμετοχή της Ρόδου στο πρόγραμμα εθελοντισμού «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους». Στο υπό έγκριση πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δωρεάν εκπαίδευση ενηλίκων εθελοντών για την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 100 ωρών που πρόκειται να διεξαχθεί τους χειμερινούς μήνες, ακολουθεί διαδικασίες πιστοποίησης ISO και υποστηρίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων.

Στους εκπαιδευθέντες πρόκειται να χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης ενώ θα ενταχθούν στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος-Λήψη απόφασης- διαχείριση πληροφορίας, διαχείριση πανικού, λειτουργία σε ομάδες)

Πυρκαγιές-Πλημμύρες-Ακραία καιρικά φαινόμενα)

Σεισμοί-Διασώσεις

Ναυτικά ατυχήματα-Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Πρώτες Βοήθειες-Διαχείριση Καταυλισμών

Εθελοντική Δράση Πολιτικής Προστασίας