Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

10.000 εντολές για κατασχέσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών προχώρησε στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης που αντιστοιχούν σε ....
οφειλές ύψους 270 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014.

Αναλυτικά εξεδόθησαν 7.498 εντολές για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, 1.832 παραγγελίες κατάσχεσης κινητών και ακινήτων, δρομολογήθηκαν 556 κατασχέσεις ακινήτων, ενώ υπήρξαν 133 αναγγελίες πλειστηριασμών.