Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Ούτε έναν ούτε δύο… αλλά τέσσερις διαφορετικούς φόρους θα πληρώσουμε φέτος!

Τέσσερις διαφορετικούς φόρους για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος με τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι...
Φέτος δεν θα ταχυδρομηθούν εκκαθαριστικά σημειώματα όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης ο φορολογούμενος μπορεί να εκτυπώσει ο ίδιος το εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει:

Α. Τον φόρο για τα εισοδήματα του έτους 2013

Β. Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία θα επιβληθεί με συντελεστές 1% έως 4%, επί του αθροίσματος όλων σχεδόν των εισοδημάτων του 2013, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο ή απαλλάχθηκαν από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερέβη τις 12.000 ευρώ

Γ .Το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο θα ανέρχεται σε 500 ή 650 ευρώ και θα επιβληθεί σε κάθε φορολογούμενο ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2013 άσκησε ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ακόμη δε και σε κάθε φορολογούμενο που εργάστηκε με «μπλοκάκι»

Δ.Τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που θα επιβληθεί σε κάθε φορολογούμενο ο οποίος το 2013 κατείχε αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, πισίνες και αεροσκάφη.

Ειδικότερα, με την υποβολή κάθε δήλωσης θα εκδίδεται αυτομάτως ηλεκτρονικά το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο θα αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογούμενου στο ΤAXISNET.

Στο εκκαθαριστικό θα περιλαμβάνεται και η Ταυτότητα Οφειλής με το συνολικό ποσό φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί είτε στις τράπεζες είτε στα ΕΛΤΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η καταβολή των οφειλών μπορεί να γίνει στη ΔΟΥ κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου.Οποτεδήποτε κι αν υποβάλει ο φορολογούμενος τη δήλωση (έως τις 30 Ιουνίου) οι φόροι θα πρέπει να εξοφληθούν σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014.

Οταν ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Σε περίπτωση κατά την οποία από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου, στο εκκαθαριστικό θα ενσωματώνεται η ειδοποίηση επιστροφής και το ποσό θα επιστρέφεται μέσω τραπεζών.

Οταν οι φορολογούμενοι οφείλουν στο Δημόσιο ή για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι φορολογικά ενήμεροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοι και έχουν επιστροφή φόρου, το ηλεκτρονικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα είναι χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής του φόρου. Πρώτα θα γίνει ο συμψηφισμός της οφειλής και αν περισσέψει κάποιο ποσό θα τους επιστραφεί.

Οι φορολογούμενοι που δεν πληρώνουν στην ώρα τους τις οφειλές τους προς το Δημόσιο επιβαρύνονται πλέον με τόκους και πρόστιμα.
sknews.gr