Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Διευθυντής κλινικής «έκρυβε» πάνω 700.000 ευρώ

Έψαχναν τα αρχεία από το 2003 μέχρι και το 2012 και ανακάλυψαν φοροδιαφυγή πολλών χιλιάδων ευρώ. Η Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας έκανε ενδελεχή έλεγχο σε φορολογικά και τραπεζικά στοιχεία γιατρού-διευθυντή κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και βρήκε… λαβράκι.

Η αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των τραπεζικών του λογαριασμών ξεπερνούσε τις 700.000 ευρώ που είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, το χρονικό διάστημα 2003-2012.

Συντάχθηκε «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων», η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής και να εξεταστεί τυχόν παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Έκθεση θα κοινοποιηθεί επιπλέον και στο Σ.Δ.Ο.Ε.-Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.