Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

«Εξωχώρια κεφάλαια κερδοσκοπούν σε βάρος των ελλήνων δανειοληπτών»

«Εξωχώρια κεφάλαια που κερδοσκοπούν σε βάρος των ελλήνων δανειοληπτών και του ελληνικού δημοσίου με την αγοραπωλησία των "κόκκινων δανείων" και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα των διοικήσεων των τραπεζών και των golden boys για εσωτερική πληροφόρηση», καταγγέλλουν με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων οι βουλευτές του Κόμματος «Νέα ΜΕΡΑ» Γιάννης Κουράκος και Νίκος Σταυρογιάννης, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος. Ζητούν δε από τους συναρμόδιους Υπουργούς να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που οφείλουν εκ του νόμου να τηρούν οι εποπτικές αρχές στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, σε συνέχεια της ερώτησης που κατατέθηκε από τους βουλευτές της «Νέα ΜΕΡΑ» οι κ.κ. Κουράκος και Σταυρογιάννης «τεκμηριώνουν την θέση της Νέας ΜΕΡΑς για την αναγκαιότητα «κουρέματος» των κόκκινων δανείων κατά τουλάχιστον 50%, δεδομένου ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ιραπεζών και η ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος χρηματοδοτήθηκε από τους φόρους που επιβλήθηκαν στους Έλληνες Φορολογούμενους και από τις ίδιες τις περιουσίες των Ελλήνων Δανειοληπτών».