Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

«Το όρυγμα είχε κατασκευαστεί πριν από τον τάφο»

Με βάση τα δομικά στοιχεία του μνημείου, το όρυγμα που ανακαλύφθηκε στον τέταρτο θάλαμο είχε κατασκευαστεί πριν από το ταφικό μνημείο, ανέφερε ο πολιτικός μηχανικός, Δημήτρης Εγγλέζος, στη διάρκεια της συνάντησης επιστημόνων στο υπουργείο Πολιτισμού, με επίκεντρο την πορεία των ανασκαφών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη.

Ο κ. Εγγλέζος επικεντρώθηκε στα προβλήματα, αλλά και τις στερεωτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο μνημείο της Αμφίπολης, σημειώνοντας πως έγινε υποστήλωση της θόλου και των διαφραγμάτων. «Είχαμε παθητική υποστήλωση, σε προσπάθεια να μην δημιουργήσουμε ένταση στους λίθους. Δημιουργήσαμε μία μεταλλική κατασκευή, χωροδικτύωμα, δηλαδή μεταλλικές ράβδους στηριγμένς σε δοκούς τριγωνικής διατομής. Αυτό μεταφέρει το φορτίο που επιβάλλει ο θόλος πάνω στην τριγωνική διατομή. Για τη διανομή της πίεσης, ανάμεσα στα μεταλλικά σημεία και τους λίθους παρεμβλήθηκαν μαδέρια και μία ογκώδης μεμβράνη προκειμένου να μην υπάρχει καμία παρενόχληση του μνημείου από την υποστήλωση».

«Η υποστήλωση εξελίχθηκε βήμα-βήμα κατά την διαδικασία απομάκρυνσης των χωμάτων. Τα μεταλλικά στοιχεία επιλέχθηκαν ισχυρά δοκάρια μεταλλικά, με πλευρές 60 και 100 millimetres».

«Μεγάλος ο κίνδυνος κατάρρευσης στον τέταρτο θάλαμο»

«Πρόβλημα ήταν η τοποθέτηση στον τρίτο θάλαμο, όπου βρισκόταν το ψηφιδωτό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να επηρεαστεί από τα υποστυλώματα. Στον τέταρτο χώρο υπήρχε έντονος κίνδυνος κατάρρευσης. Μεγάλες ήταν οι παραμορφώσεις των πλευρικών τοίχων. Ακόμα και η μικρή ένταση που δημιουργούσαν τα υποστηλώματα οδήγησαν σε καταρρεύσεις τουλάχιστον 10 τεμαχίων μεγάλου όγκου», εξήγησε ο κύριος Εγγλέζος.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι δεν ήταν παντού εφικτή η προσθήκη υποστηλωμάτων, λόγω έλλειψης χώρου, καθώς έπρεπε να μεταφερθούν μεγάλοι λίθοι, καθώς και οι μεταφορικές ταινίες για την απομάκρυνση των χωμάτων. «Υπάρχει όμως και η πατέντα», πρόσθεσε με νόημα. «Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε κοχλιωτές επαφές, προκειμένου η επαφή της αντιρίδας με τους λίθους να μην γίνεται με την τοποθέτηση σφηνωμάτων».

Αναφερόμενος στα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν αποκάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες μέτρησης παραμόρφωσης και τοπογραφικές μετρήσεις ακριβείας που τοποθετήθηκαν στη θόλο του δεύτερου χώρου. «Οι περισσότεροι αισθητήρες παραμόρφωσης, καθώς τοποθετήθηκαν στόχοι κυρίως στον τέταρτο θάλαμο για να ελέγχουν την καταπόνηση του μνημείου».

«Έγιναν και χωματουργικές εργασίες στο εξωτερικό του μνημείου. Επίσης τοποθετήθηκαν στραγγιστικές αύλακες, για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων, καθώς και κατασκευή ομβρίων από τον περίβολο του μνημείου», με στόχο όπως είπε να ελεγχθεί και η εκδήλωση εκτός από τις υφιστάμενες καταπονήσεις, και των φυσικών φαινομένων.

Σε ό,τι αφορά τη χρονολογία κατασκευής του ορύγματος, συμπλήρωσε ότι «ελέγχεται η κατασκευαστική φάση του ορύγματος στον τέταρτο θάλαμο. Η κατασκευή του ορύγματος με βάση τα στοιχεία που έχουμε πρέπει να έχει γίνει πριν την κατασκευή του κυρίως μνημείου».