Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Σημαντική επένδυση για το φυσικό αέριο


desfaΞεκινά σήμερα στη Ρεβυθούσα η κατασκευή της τρίτης δεξαμενής στον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το επίπεδο ασφαλείας τροφοδοσίας και να βελτιώσει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).
Με την προσθήκη της τρίτης δεξαμενής ο αποθηκευτικός χώρος του σταθμού θα αυξηθεί κατά 73% (από 130.000 κυβικά μέτρα στα 225.000 κυβικά μέτρα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ) και θα είναι εφικτή η δυνατότητα εισαγωγής ΥΦΑ από περισσότερους Χρήστες του ΕΣΦΑ. Παράλληλα, θα αυξηθεί ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης ΥΦΑ πέραν των 18 ημερών που ισχύει έως σήμερα, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους χρήστες με μικρότερες καταναλώσεις να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ΥΦΑ.

Η κατασκευή της τρίτης δεξαμενής αποτελεί μέρος του έργου της δεύτερης αναβάθμισης του σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας συνολικού προϋπολογισμού 156,25 εκατ. ευρώ. Το έργο επιπλέον περιλαμβάνει την αύξηση κατά 40% του ρυθμού αεριοποίησης του σταθμού, την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων που θα επιτρέψει τον ελλιμενισμό μεγαλύτερων πλοίων έως και 260.000 κυβικά μέτρα και την αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα.

Για την υλοποίηση του έργου έχει εγκριθεί ποσοστό επιχορήγησης 35% του επιλέξιμου κόστους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό (65%) του συνολικού προϋπολογισμού θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και δανεισμό. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει τη χορήγηση δανείου ύψους 80 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Κωνσταντίνο Ξιφαρά, η Ρεβυθούσα αποτέλεσε την αφετηρία για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα και  η δεύτερη αναβάθμιση του σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου είναι έργο στρατηγικής σημασίας καθώς θα επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας και θα συμβάλλει στην αύξηση του ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή.


Όπως τόνισε ο κ. Ξιφαράς, σε συνδυασμό με το έργο της εγκατάστασης Μόνιμης Αμφίδρομης Ροής στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων Σιδηροκάστρου στη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, θα καταστεί εφικτή η διαμετακόμιση ποσοτήτων φυσικού αερίου και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.