Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Σύμφωνο συνεργασίας για τα λύματα Ραφήνας, Αρτέμιδος και Σπάτων

Σύμφωνο συνεργασίας, για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Ραφήνας, Αρτέμιδος και Σπάτων, υπέγραψαν σήμερα ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός και ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης. Με το Σύμφωνο Συνεργασίας επιδιώκεται βιώσιμη λύση στη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών αυτών της Ανατολικής Αττικής. Ενόψει μάλιστα της επικειμένης νέας προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι ο μόνος τρόπος να αποτραπεί η επιβολή προστίμων.

Ο κ. Σγουρός κάλεσε τους δημάρχους Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας-Πικερμίου να υπογράψουν και οι ίδιοι το σύμφωνο συνεργασίας, έτσι ώστε «να δοθεί συνολική και ολοκληρωμένη λύση στο μεγάλο πρόβλημα αποχέτευσης, που αντιμετωπίζει η περιοχή τους, να αξιοποιηθούν τα κοινοτικά κονδύλια και να αποτραπεί η επιβολή προστίμων στους δήμους τους, που θα είναι δυσβάσταχτα και μπορεί να σταθούν καταλυτικά για τη λειτουργία τους».

Ο περιφερειάρχης Αττικής προειδοποίησε δε ότι «σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4042/2012, για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται στους δήμους που έχουν την ευθύνη και παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους τους (ΚΑΠ)».

Από την Περιφέρεια Αττικής σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των μελετών και των έργων θα αναληφθεί από το ΠΕΠ Αττικής ή/και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη».