Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Προμήθεια εμβολίων για παιδιά ανασφαλίστων οικογενειών

Η προμήθεια εμβολίων, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε από το υπουργείο Υγείας για... τον εμβολιασμό παιδιών ανασφαλίστων οικογενειών. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών διέθεσε το σύνολο της συγκεκριμένης πίστωσης νωρίτερα του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος (Σεπτέμβριος 2013), καθώς και ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας των εμβολίων, ύψους 1,5 εκατ.υ ευρώ για το τρέχον έτος.