Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Εγκύκλιος για εντατικούς ελέγχους στις πισίνες

Η ανάγκη εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις πισίνες, ενόψει και της επερχόμενης θερινής και... τουριστικής περιόδου και η παρακολούθηση της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους, επισημαίνεται σε εγκύκλιο που υπέγραψε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μακρή και απεστάλη στις υπηρεσίες υγιεινής των περιφερειών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι πισίνες θα πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.

Εξάλλου, απαιτείται η συγκέντρωση, στη Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του υπουργείου Υγείας, ενημερωμένων στοιχείων παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των πισινών για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας της επικράτειας.