Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Συνάντηση στο Ζάππειο για τελωνειακά ζητήματα της ΕΕ


newego_LARGE_t_1101_54122706Στο σχεδιασμό των ελληνικών τελωνειακών αρχών και στην σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας και σύμπραξης με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς αναφέρθηκε σήμερα Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης ανοίγοντας τις εργασίες της άτυπης συνάντησης της ομάδας εργασίας τελωνειακής ένωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στο Ζάππειο στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ.


Όπως γράφει το «Βήμα», η Ομάδα Εργασίας Τελωνειακής Ένωσης του Συμβουλίου διατελεί κυρίως νομοθετικό έργο επί της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ και είναι παράλληλα αρμόδια για το συντονισμό της θέσης της ΕΕ σε τελωνειακά θέματα. Στην άτυπη σύνοδο θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στην τελωνειακή συνεργασία με τις χώρες της Μεσογείου στην εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στην ελληνική εμπειρία στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.


Ακόμη θα εξετασθούν ζητήματα σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, στην παροχή πληροφοριών, στην παράνομη μετανάστευση, στην εμπορία ανθρώπων, στα παραποιημένα προϊόντα, στην απάτη σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στα εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας, κ.α.